Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Rendőrség Napja alkalmából szolgálati feladatai kiemelkedő teljesítéséért Szent György Érdemjelet adományozott Szabó Tünde r. alezredesnek, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Igazgatási Osztály vezetőjének, valamint rendőrségi tanácsosi címet adományozott Fodor Ferenc r. törzszászlósnak, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság helyszínelő- és balesetvizsgálójának.

Dr. Balogh János rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány előléptette – soron kívül – rendőr alezredes rendfokozatba Utasi Zsolt. r. őrnagyot, az Egri Rendőrkapitányság, Pétervásárai Rendőrőrs, Rendészeti Alosztály vezetőjét, valamint dicséretben és jutalomban részesítette Fekete Lajosné, több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazottat.

Dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes a "DADA" program oktatásában nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Tomcsányi Andrea századost, a Hatvani Rendőrkapitányság kiemelt főelőadóját.

A főkapitányság dísztermében 2019. április 26-án tartott ünnepségen Czinege László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány a Rendőrség Napja alkalmából huzamosabb időn át végzett kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként több munkatársának adományozott tárgyjutalmat.

Továbbá, a Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjjal ismerte el a megye közrendje, közbiztonsága területén kiemelkedő tevékenységét Nagy Zsolt r. ezredesnek, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének.