A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) csütörtökön az MTI-vel azt közölte: a koronavírus-járvány miatt megváltozott jogszabályi és egészségügyi kereteknek megfelelően folytatódik a közjegyzői munka, de hagyatéki tárgyalást nem tűzhetnek ki a közjegyzők, és a kormány által elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet miatt március 15-től nem telik a szokásos határidők ideje a közjegyzői, például hagyatéki vagy fizetési meghagyásos eljárásokban.
 
A már kitűzött tárgyalások többségét várhatóan el fogják halasztani, de erről az adott közjegyző dönt. Ha valakit korábban beidéztek a tárgyalásra és még nem kapott a halasztásról tájékoztatást, akkor érdeklődjön az idézést küldő közjegyzőnél, mert a helyzet változhatott, és az iroda nyitva tartása is módosulhatott.
 
Ha a tárgyalást megtartják, akkor sem feltétlenül szükséges a személyes jelenlét: a hagyatéki tárgyalásra bárki küldhet maga helyett meghatalmazással képviselőt. Meghatalmazott lehet bármely hozzátartozó, örököstárs vagy annak törvényes képviselője, meghatalmazottja, illetve ügyvéd. Nem lehet azonban meghatalmazott az a rokon, akivel ellentétesek az érdekeink vagy akivel egyezséget akarunk kötni, illetve az ő ügyvédje s.
 
Fizetési meghagyást lehet kezdeményezni, de a rendkívüli ítélkezési szünet miatt március 15-étől - e napot is beleértve - nem telnek a fizetési meghagyásos eljárásban a szokásos határidők sem az ügyfelek, sem a közjegyzők esetében. (Vagyis, ha például valaki március 11-én átvett a postán egy fizetési meghagyást - például egy ki nem fizetett számlatartozás miatt -, akkor csak 3 nap telt el a szokásos 15 napos ellentmondási határidőből, ez majd akkor folytatódik, ha a jogalkotó megszüntette a rendkívüli ítélkezési szünetet. A negyedik ellentmondási nap így a rendkívüli ítélkezési szünet végének hatályba lépését követő naptári napon - nem pedig munkanapon - kezdődik.)
 
Annak ellenére azonban, hogy a határidő ideje nem telik, a fizetési meghagyással szemben az átmeneti időszakban is lehet élni ellentmondással. Aki átmeneti pénzzavarba kerül, annak érdemes mielőbb fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnie a közjegyzőtől. Erre elektronikus úton (e-aláírásra alkalmas személyi igazolvánnyal, vagy minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel) van lehetősége, magánszemélyként postai úton. Fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezése esetén, bár a közjegyzőket jelenleg nem köti a szokásos - elektronikus ügyintézés esetén 3 munkanapos, egyéb esetben 15 napos - határidő, az elektronikus úton benyújtott kérelmeket továbbra is ki fogják bocsátani.
 
Bár jelenleg is lehet intézni lakáshiteles ügyeket közjegyzőnél, a kamara azt tanácsolja, hogy ha nem sürgős, átmenetileg ne tegyék.
 
Egyes közjegyzői eljárások óvintézkedések mellett ítélkezési szünetben is igénybe vehetők. A közjegyzői irodák a torlódások elkerülése érdekében megváltozott ügyfél fogadási időben és rendben, előzetes bejelentkezés alapján fogadják az ügyfeleket. Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a valóban halaszthatatlan ügyeknek, így például a finanszírozási, banki ügyleteknek. Továbbra is lehet például lakás- vagy egyéb hitelekhez kapcsolódó közjegyzői okiratot készíttetni, másolatot hitelesíttetni, aláírási címpéldányt vagy egészségügyi nyilatkozatot tenni.
 
A MOKK felhívta a figyelmet arra, hogy érvényes végrendelet nemcsak közjegyző előtt tehető, hanem magánokirati formában is, ami később is bejegyeztethető a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába, ha azt letétbe helyezik közjegyzőnél.
 
Arra kérték az ügyfeleket, hogy a torlódás elkerülése érdekében minden esetben előzetesen egyeztessenek a választott vagy az adott ügyben illetékes közjegyzői irodával a félfogadásról, illetve szükség esetén forduljanak hozzájuk vagy a területi közjegyzői kamarához e-mailben vagy telefonon, ha pedig tehetik, válasszák inkább az elektronikus ügyintézést.
 
Csak személyesen intézhető a végrendelkezés, az élettársi kapcsolat fennállásáról és fenn nem állásáról tett nyilatkozat, a közjegyzői okirat-szerkesztési eljárás, a házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bejegyzés. Ugyanakkor az okirat-szerkesztési eljárásban az eljárást megindító kérelem elektronikusan is előterjeszthető.
 
Magánszemélyek számára elektronikusan vagy postai úton intézhető az igazságügyi szakértő kirendelése, az előzetes bizonyítási eljárás, a beadványok előterjesztése hagyatéki eljárásban, a fizetési meghagyásos eljárás és a hitelbiztosítéki nyilvántartásos ügyek. Az elektronikus ügyintézéshez többnyire - például hagyatéki eljárásban - elegendő az ÁNYK program használata, a fizetési meghagyásos eljáráshoz minősített e-aláírás és időbélyegző, vagy magánszemélyeknél e-aláírásra alkalmas személyi igazolvány szükséges.
 
Bővebb információk a https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/elektronikus-ugyintezes.php internet címen olvashatók, a közjegyzőkereső pedig a https://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x internet címen érhető el.